Følle Strands Vandværk
Godt vand fra Følle Strand
Name: Dscn7756.jpg.
Name: Dscn7778.jpg.
Name: Dscn7762.jpg.
Name: Dscn7796.jpg.
Velkommen til Følle Strands Vandværk
Vi håber I vil finde relevante oplysninger omkring vandværket.
Hvis ikke, kontakt venligst vandværket på mail formand@fs-vand.dk


Driftsforstyrelser:

Der er ingen driftforstyrelser i øjeblikket.


Pesticidfund over grænseværdi: 10-04-2019. Opdateret 31-05-2021.

Følle Strands Vandværk. har kontrolleret sine råvandsboringer og rentvands-afgang for pesticidnedbrydningsprodukterne:Desphenyl-chloridazon,Methyl-desphenyl-chloridazon,1, 2, 4-triazolN, N-dimethylsulfamid (DMS)
Disse pesticider er anvendt til sprøjtning af roemarker i en årrække fra 1960 til sidst i 1980erne.Grænseværdien for disse pesticider er 0,1 µg/l.

Der er fundet pesticidnedbrydningsproduktet N, N-dimethylsulfamid (DMS) i 1 af vandværkets 3 boringer og i rentvands-afgangen. Der foretages i øjeblikket tiltag på at nedbringe koncentrationen ved at blande vandet og lave afledningspumpning i den forurenende boring.Det seneste prøveresultat for rent vand hos forbruger er 0,11 µg/l.

Embedslægen, Styrelsen for Patientsikkerhed og myndighederne har fastslået at:Det er ikke farligt at drikke vand og der er ikke kendte sundhedsricisi ved at drikke vand, der indeholder rester af pesticiderne. Da overskridelsen af kvalitetskravet i drikkevandsbekendtgørelsen er forholdsvis lille, kan kommunen meddele dispensation, hvilket er gjort d. 07-01-2020.

Overskridelsen ligger væsentlig under de værdier, som Miljøstyrelsen har udmeldt jf. skrivelse 6. juni 2018, hvori der er foretaget en vurdering i forhold til risiko. For DMS er den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse, jf. vurderingen fra Miljøstyrelsen, vurderet til at være 60 µg/l for voksne og 10 µg/l for børn.

Følle Strands Vandværks bestyrelse holder skarpt øje med en evt. udvikling og henholder os til Syddjurs kommunes og Miljøstyrelsens anvisninger.

Det kan nævnes, at der arbejdes på at løse problemerne i dialog med Syddjurs kommune.

Med venlig hilsenFølle Strands Vandværk



Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Følle Strands Vandværk
Aneskilde 20B, 8382 Hinnerup
e-mail: formand@fs-vand.dk
Telefon: 86 98 75 16. Mobil: 40 93 98 54
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net