Følle Strands Vandværk
Godt vand fra Følle Strand
Name: Dscn7756.jpg.
Name: Dscn7778.jpg.
Name: Dscn7762.jpg.
Name: Dscn7796.jpg.
Takster

Takstblad for 2021
Se vores takster her på siden, eller download vores takstblad som pdf


Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

1. hovedanlægsbidrag
2. forsyningsledningsbidrag
3. stikledningsbidrag og målerbrønd

Hovedanlægsbidrag – betales i henhold til fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle:
Boligenhed
Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner m.v.) med årsforbrug:
0 – 500 m³
501 – 1000 m³
1001 – 2500 m³
2501 – 5000 m³
Forbrugsenheder:
1

1
2
3
5


Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag: pr. forbrugsenhed/ejendom (matr. nr.)
Forsyningsledningsbidrag: pr. forsyningsenhed/ejendom (matr. nr.)
Stikledningsbidrag og målerbrønd, pr. stk.
kr. excl. moms
1.293,68
14.398,04
10.760,15
kr. incl. moms
1.617,10
17.997,55
13.450,19
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober, Danmarks statistik”. Seneste regulering er 1. oktober 2020.
Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig
Målerafgift – årlig pr. vandmåler
Vandafgift til vandværket, pr. m³

300,00
100,00
5,00

375,00
125,00
6,25


Afgifter (de til enhver tid gældende, p.t.)
Vandafgift til staten pr. m³


6,18


7,725

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.


Gebyr:
Gebyr for aflæsning af vandmåler ved manglende årsaflæsning

Rykkergebyr for manglende betaling

Flyttegebyr med måleropgørelse
Ved flytteopgørelse: beløb under 20 kr. i begge retninger afregnes ikke

Gebyr ved lukning grundet manglende betaling

Gebyr ved genåbning (excl. faktiske omkostninger)


350,00

100,00

100,00


350,00

350,00

momsfrit

momsfrit

125,00


437,50

437,50

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Følle Strands Vandværk
Aneskilde 20B, 8382 Hinnerup
e-mail: formand@fs-vand.dk
Telefon: 86 98 75 16. Mobil: 40 93 98 54
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net