Følle Strands Vandværk
Godt vand fra Følle Strand
Name: Dscn7756.jpg.
Name: Dscn7778.jpg.
Name: Dscn7762.jpg.
Name: Dscn7796.jpg.
Velkommen til Følle Strands Vandværk
Vi håber I vil finde relevante oplysninger omkring vandværket.
Hvis ikke, kontakt venligst vandværket på mail formand@fs-vand.dk


Driftsforstyrelser:

Der er ingen driftforstyrrelser i øjeblikket.


Orientering om generalforsamlingen 2021.

Følle Strands Vandværk kan ikke som skrevet i vedtægterne, afholde den årlige generalforsamling inden udgangen af april måned.
Regeringen har iværksat en række skærpede tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19.
Corona-restriktionerne gør, at det ikke er muligt at afvikle indendørs generalforsamlinger med fysisk fremmøde. Det er fjernelsen af en undtagelse fra forsamlingsforbuddet, der er den konkrete årsag – det betyder, at man ikke må samles mere end 5 personer.
Dette betyder, at vandværker ikke kan afholde indendørs generalforsamlinger med fysisk fremmøde – hverken ordinær eller ekstraordinær – foreløbigt til og med 19. april 2021.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling når regeringen igen giver tilladelse til at mødes indendørs.
Den siddende bestyrelse fortsætter indtil der kan afholdes en generalforsamling.
Bestyrelsens regnskab for 2020 med budget for 2021 kan ses på vandværkets hjemmeside under fanebladet ”Vandværket”.
Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til vandværket.


Pesticidfund over grænseværdi: 10-04-2019. Opdateret 17-02-2021.

Følle Strands Vandværk. har kontrolleret sine råvandsboringer og rentvands-afgang for pesticidnedbrydningsprodukterne:Desphenyl-chloridazon,Methyl-desphenyl-chloridazon,1, 2, 4-triazolN, N-dimethylsulfamid (DMS)
Disse pesticider er anvendt til sprøjtning af roemarker i en årrække fra 1960 til sidst i 1980erne.Grænseværdien for disse pesticider er 0,1 µg/l.

Der er fundet pesticidnedbrydningsproduktet N, N-dimethylsulfamid (DMS) i 1 af vandværkets 3 boringer og i rentvands-afgangen. Der foretages i øjeblikket tiltag på at nedbringe koncentrationen ved at blande vandet og lave afledningspumpning i den forurenende boring.Det seneste prøveresultat for rent vand hos forbruger er 0,040 µg/l.

Embedslægen, Styrelsen for Patientsikkerhed og myndighederne har fastslået at:Det er ikke farligt at drikke vand og der er ikke kendte sundhedsricisi ved at drikke vand, der indeholder rester af pesticiderne. Da overskridelsen af kvalitetskravet i drikkevandsbekendtgørelsen er forholdsvis lille, kan kommunen meddele dispensation, hvilket er gjort d. 07-01-2020.

Overskridelsen ligger væsentlig under de værdier, som Miljøstyrelsen har udmeldt jf. skrivelse 6. juni 2018, hvori der er foretaget en vurdering i forhold til risiko. For DMS er den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse, jf. vurderingen fra Miljøstyrelsen, vurderet til at være 60 µg/l for voksne og 10 µg/l for børn.

Følle Strands Vandværks bestyrelse holder skarpt øje med en evt. udvikling og henholder os til Syddjurs kommunes og Miljøstyrelsens anvisninger.

Det kan nævnes, at der arbejdes på at løse problemerne i dialog med Syddjurs kommune.

Med venlig hilsenFølle Strands VandværkViden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Følle Strands Vandværk
Aneskilde 20B, 8382 Hinnerup
e-mail: formand@fs-vand.dk
Telefon: 86 98 75 16. Mobil: 40 93 98 54
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net