Takster

Takstblad 2020

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

  1. hovedanlægsbidrag
  2. forsyningsledningsbidrag
  3. stikledningsbidrag og målerbrønd

Hovedanlægsbidrag – betales i henhold til fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle: Forbrugsenheder:
Boligenhed 1
Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner m.v.)
med årsforbrug:
0 – 500 m³ 1
501 – 1000 m³ 2
1001 – 2500 m³ 3
2501 – 5000 m³ 5
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) kr. excl. moms kr. incl. moms
Hovedanlægsbidrag: pr. forbrugsenhed/ejendom (matr. nr.) 1.100,00 1.375,00
Forsyningsledningsbidrag: pr. forsyningsenhed/ejendom (matr. nr.) 14.414,00 18.017,50
Stikledningsbidrag og målerbrønd, pr. stk. 10.772,00 13.465,00
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober, Danmarks statistik”. Seneste regulering er 1. oktober 2019.
Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig 300,00 375,00
Målerafgift – årlig pr. vandmåler 100,00 125,00
Vandafgift til vandværket, pr. m³ 3,75 4,6875
Afgifter (de til enhver tid gældende, p.t.)
Vandafgift til staten pr. m³ 6,18 7,725
Vandafgift, drikkevandsbidrag til kortlægning pr. m³ 0,19 0,2375
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyr:
Gebyr for aflæsning af vandmåler ved manglende årsaflæsning 350,00 momsfrit
Rykkergebyr for manglende betaling 100,00 momsfrit
Flyttegebyr med måleropgørelse.
Ved flytteopgørelse: beløb under 20 kr. i begge retninger afregnes ikke
100,00 125,00
Gebyr ved lukning grundet manglende betaling
Gebyr ved genåbning (excl. faktiske omkostninger)
350,00
350,00
437,50
437,50

 

Takstblad 2020. kan hentes her.