Velkommen

Velkommen til Følle Strands Vandværks hjemmeside.

Vi håber I vil finde relevante oplysninger omkring vandværket.

Hvis ikke, kontakt venligst vandværket på mail formand@fs-vand.dk.

Driftforstyrrelse:

Der er ingen driftforstyrrelser i øjeblikket.

Med venlig hilsen Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

Pesticidfund over grænseværdi: 
10-04-2019. Opdateret 04-09-2020.
Følle Strands Vandværk. har kontrolleret sine råvandsboringer og rentvands-afgang for pesticidnedbrydningsprodukterne:
Desphenyl-chloridazon,
Methyl-desphenyl-chloridazon,
1, 2, 4-triazol
N, N-dimethylsulfamid (DMS)
Disse pesticider er anvendt til sprøjtning af roemarker i en årrække fra 1960 til sidst i 1980erne.
Grænseværdien for disse pesticider er 0,1 µg/l.

Der er fundet pesticidnedbrydningsproduktet N, N-dimethylsulfamid (DMS) i 1 af vandværkets 3 boringer og i rentvands-afgangen. Der foretages i øjeblikket tiltag på at nedbringe koncentrationen ved at blande vandet og lave afledningspumpning i den forurenende boring.
Det seneste prøveresultat for rent vand hos forbruger er 0,22 µg/l.

Embedslægen, Styrelsen for Patientsikkerhed og myndighederne har fastslået at:
Det er ikke farligt at drikke vand og der er ikke kendte sundhedsricisi ved at drikke vand, der indeholder rester af pesticiderne. Da overskridelsen af kvalitetskravet i drikkevandsbekendtgørelsen er forholdsvis lille, kan kommunen meddele dispensation, hvilket er gjort d. 07-01-2020.

Overskridelsen ligger væsentlig under de værdier, som Miljøstyrelsen har udmeldt jf. skrivelse 6. juni 2018, hvori der er foretaget en vurdering i forhold til risiko. For DMS er den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse, jf. vurderingen fra Miljøstyrelsen, vurderet til at være 60 µg/l for voksne og 10 µg/l for børn.

Følle Strands Vandværks bestyrelse holder skarpt øje med en evt. udvikling og henholder os til Syddjurs kommunes og Miljøstyrelsens anvisninger.

Det kan nævnes, at der arbejdes på at løse problemerne i dialog med Syddjurs kommune.

Med venlig hilsen
Følle Strands Vandværk

Måleraflæsning:

Alle vandværkets vandmålere er elektroniske og aflæses af vandværket.