Velkommen

Velkommen til Følle Strands Vandværks hjemmeside.

Vi håber I vil finde relevante oplysninger omkring vandværket.

Hvis ikke, kontakt venligst vandværket på mail formand@fs-vand.dk.

Driftforstyrrelse: Der er ingen driftforstyrrelser i øjeblikket.

Målerudskiftning: I maj 2016 skal vi i gang med at udskifte målere på vejene Bekkasinvej, Hejrevej, Hjejlevej, Hybenvej, Klydevej, Lomvievej, Poppelvej, Præstekravevej, Rylevej, Strandløbervej, Strandvejen, Svanevej, Tangbakkevej, Tangvejen og Ternevej. De forbrugere, som får udskiftet vandmåleren, vil få et kort med tællerstand på den nedtagne måler samt en instruktion i den nye måler.

 

Vandværket har åbent for måleraflæsning til og med d. 7. januar 2016.

Indtastning af måleraflæsning er slut for i år.