Velkommen

Velkommen til Følle Strands Vandværks hjemmeside.

Vi håber I vil finde relevante oplysninger omkring vandværket.

Hvis ikke, kontakt venligst vandværket på mail formand@fs-vand.dk.

 

Driftforstyrrelse: 

Der er ingen driftforstyrrelser i øjeblikket.

 

Vandanalyser:
Pesticidfund over grænseværdi: 
10-04-2019.
Følle Strands Vandværk. har kontrolleret sine råvandsboringer og rentvands-afgang for pesticidnedbrydningsprodukterne:
Desphenyl-chloridazon,
Methyl-desphenyl-chloridazon,
1, 2, 4-triazol
N, N-dimethylsulfamid (DMS)
Disse pesticider er anvendt til sprøjtning af roemarker i en årrække fra 1960 til sidst i 1980erne.
Grænseværdien for disse pesticider er 0,1 mikrogram per liter.

Der er fundet pesticidnedbrydningsproduktet N, N-dimethylsulfamid (DMS) i 2 af vandværkets 3 boringer og i rentvands-afgangen.
Prøveresultat for rent vand kan ses >>her.

Embedslægen, Styrelsen for Patientsikkerhed og myndighederne har fastslået at:
Det er ikke farligt at drikke vand og der er ikke kendte sundhedsricisi ved at drikke vand, der indeholder rester af pesticiderne.
Det er uvist hvor længe disse pesticider har været i drikkevandet i Danmark, da man først lige er begyndt at teste for dem.

Følle Strands Vandværks bestyrelse holder skarpt øje med en evt. udvikling og henholder os til Syddjurs kommunes og Miljøstyrelsens anvisninger.

Det kan nævnes, ar der arbejdes på at løse problemerne i dialog med Syddjurs kommune.

Med venlig hilsen
Følle Strands Vandværk

Måleraflæsning:

Alle vandværkets vandmålere er elektroniske og aflæses af vandværket.